© 2014 - 2019

Stefan Auch

החירות הלפני אחרונה

הנופים של אוטו דב קולקה

06.12.2018

הקרנת בכורה עולמית

פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים

סינמטק

24.01.2019

הקרנת בכורה אירופאית

קולנוע ספוטניק

ברלין

.לא מתקיימות כעת הקרנות בישראל

להקרנות במקומות אחרים – כאן